logo

Beningerslikken

De Beningerslikken is een natuurgebied op Voorne-Putten in de provincie Zuid-Holland.

Dit vogelreservaat ligt drie kilometer van Hellevoetsluis, vlak bij Oudenhoorn en Zuidland.

Een deel van de voormalige buitendijkse landbouwgronden – bijna driehonderd hectare – is in beheer bij Natuurmonumenten

In Portfolios